قوانین پشت میز نشینی

  امروزه ارگونومی یا علم تعامل انسان با محیط زندگی یا کاری خود به صورت یک رشته در دانشگاه  ها تدریس می شود . از نظر خیلی از افراد نشستن روی صندلی نوعی استراحت است و استراحت هم معمولا در ساده ترین حالت ان انجام می شود .ولی حقیقت اینست که در نشستن روی صندلی …

قوانین پشت میز نشینی ادامه »