لیزر درمانی در درمان آرتریت ها

آیا لیزر درمانی در درمان آرتریت ها موثر می باشد؟ چند جلسه مفید می باشد؟

استئو آرتریت(آرتروز) و روماتوئید آرتریت(روماتیسم مفصلی) از شایع ترین بیماری های عصر جدید و جوامع صنعتی می باشد که زیادی را به خود دچار نموده است. لیزر درمانی اثر قابل توجهی بر کاهش درد های این گروه از بیماران خواهد داشت و سبب خواهد شد درد ناشی از خشکی صبحگاهی در بیماران روماتوئیدی داشته باشد …

آیا لیزر درمانی در درمان آرتریت ها موثر می باشد؟ چند جلسه مفید می باشد؟ ادامه »