شکستگی استابولوم

جراحی شکستگی استابولوم

جراحی شکستگی استابولوم استابولوم کلاهک سر استخوان ران بکار می رود ممکن است شما تاکنون این واژه را شنیده باشید و در مورد این بیماری اطلاعاتی داشته باشید. شکستگی استابولوم نوعی شکستگی است که در سوکت مفصل ران اتفاق می افتد، این شکستگی درد زیادی دارد و میزان شیوع این شکستگی بسیار کمتر از شکستگی …

جراحی شکستگی استابولوم ادامه »