جراحی و عمل دیسک گردن

جراحی و عمل دیسک گردن یکی از بیماری هایی که امروزه بیشتر جوامع با آن در گیر هستند و بسیاری از افراد از آن رنج می برند و درد بسیار زیادی برای فرد ایجاد می کند دیسک گردن است این درد اغلب به صورت بی حسی یا گزگز مورمور به دست ها تیر می کشد …

جراحی و عمل دیسک گردن ادامه »