شاک ویو تراپی چگونه و در چند جلسه سلولیت را درمان می کند؟

سلولیت اختلال بافت چربی زیر پوستی است که به دلایل مختلفی ممکن است رخ دهد که در این اختلال سطح پوست دچار تغییر شکل می شود،یکنواختی آن از بین میرود و فرورفتگی هایی در سطح پوست ایجاد می شود و در پوست نمای پوست پرتقالی ایجاد می شود.این مشکل بیشتر در زنان رخ می دهد.سلولیت …

شاک ویو تراپی چگونه و در چند جلسه سلولیت را درمان می کند؟ ادامه »