مراقبت پس از جراحی استخوان

نکاتی برای مراقبت‌های بعد از جراحی استخوان

جراحی استخوان جزو مهم‌ترین جراحی‌هایی است که امروزه در بیشتر جوامع افزایش یافته است گاهی اوقات ممکن است استخوان دچار شکستگی خفیف یا ضعیف یا شدید باشد اگر شکستگی استخوان شدید باشد نیاز به جراحی استخوان پیدا می‌کند تا استخوان ترمیم شود و فرد مانند روز اول خود به انجام کارهای روزمره اش بپردازد. در …

نکاتی برای مراقبت‌های بعد از جراحی استخوان ادامه »