شکستگی استابولوم

حفره حقه‌ای یا استابولوم یک سطح مقعر در استخوان لگن است که سر استخوان ران در این ناحیه با لگن مفصل می‌شود. حفره حقه‌ای قسمتی از استخوان بی‌نام است که با نزدیک شدن به سر استخوان ران، مفصل ران را درست می‌کند. مفصل ران، لگن خاصره را به اندام تحتانی متصل می‌کند. حفره حقه‌ای دقیقاً در محل اتصال سه قسمت تهیگاهی (ایلیوم)، نشیمنگاهی (ایسکیوم) و شرمگاهی (پوبیس) استخوان بی‌نام قرار دارد. سر استخوان ران (فمور) به شکل یک کره گرد و مدور است و کاملاً در درون حفره حقه‌ای که به شکل یک کاسه گود است ثابت و احاطه شده است. مفصل ران بسیار پایدار است و این پایداری به دو علت است:عمق زیاد کاسه حقه‌ای که کاملاً اطراف سر استخوان ران را فرا گرفته است رباط‌های محکم و ماهیچه‌های قوی که اطراف مفصل را گرفته‌اند.

اقای 55 ساله مورد سیاه شدگی سر هر دو استخوان ران که در یک سمت تعویض مفصل بدون سیمان انجام شده است
اقای 55 ساله مورد سیاه شدگی سر هر دو استخوان ران که در یک سمت تعویض مفصل بدون سیمان انجام شده است
اقای 55 ساله مورد سیاه شدگی سر هر دو استخوان ران که در یک سمت تعویض مفصل بدون سیمان انجام شده است

 

برای تشخیص شکستگی های استابولوم اولین اقدام تصویربرداری از ناحیه لگن با استفاده از رادیوگرافی ساده است. درصورتیکه در تصویر بدست آمده علائمی دال بر وجود شکستگی مشاهده گردد معمولا تصویربرداری های تکمیلی با استفاده از سی تی اسکن ضرورت پیدا میکند.در سی تی اسکن میتوانیم شکل دقیق شکستگی، تعداد قطعات شکسته شده، مقدار جابجایی قطعات، مسیر جابجایی قطعات و بسیاری اطلاعات دیگر را بدست آوریم
دکتر رضا زندی رییس بیمارستان آیت ا… طالقانی افزود: شکستگی استابولوم نوعی شکستگی لگن است که باید به دقت جااندازی شود اگر بعد از جا اندازی شکستگی های استابولوم کوچکترین جابجایی در بین قطعات شکسته شده باقی بماند موجب میشود مفصل ران در عرض چند ماه بکلی تخریب شده و یا در عرض چند سال دچار آرتروز و ساییدگی شودو یا بیمار دچار محدودیت های حرکتی گردد به همین جهت امروزه تشخیص و درمان شکستگی لگن در ناحیه استابولوم به عنوان یک زیر شاخه فوق تخصصی مهم از ارتوپدی محسوب شده و ترجیحا” فقط در مراکز بزرگ توسط جراحان فوق تخصص انجام گردد.
وی گفت: یکی از نکات مهم در درمان شکستگی های استابولوم تسریع در شروع درمان است. بهترین زمان برای جراحی این شکستگی ها یک هفته اول بعد از حادثه است.